Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Pålitliga experter med certifierade hantverkare

Ansvarsförsäkring
I vilket försäkringsbolag ligger försäkringen?
Länsförsäkringar

Upp till vilket belopp är företaget försäkrat?
20000000

Auktoriserat VVS-företag, Säker Vatten
Företaget har rätten att benämna sig som Auktoriserad VVS-installatör. Auktorisationen görs av Säker Vatten AB.

FORA
Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Yrkesbevis
Företagets hantverkare har Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Yrkesbevis.

Heta Arbeten
Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.

Byggnads
Organiserar arbetare anställda i byggbranschen.

Våtrumsbehörig enligt BBV
Ett våtrumsbehörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och arbetar efter Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV. Våtrumsarbeten som är utförda enligt BBV är alltid utförda med godkända tätskiktssystem enligt angivna monteringsanvisningar. Efter varje avslutat arbete genomförs en egenkontroll som protokollförs i ett kvalitetsdokument som överlämnas till beställaren.