Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Tips & skötsel


Viktig information för ditt badrumsprojekt

Innan du påbörjar din badrumsrenovering är det viktigt att vara förberedd.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Checklista

inför renovering av badrum

Att renovera ett badrum med kakel och klinker är ofta ett ganskaomfattande projekt och en stor investering i ditt boende. Det ärdärför viktigt med en god planering — med rätt förberedelser harrenoveringen alla förutsättningar att bli som du tänkt dig.Nedan har vi listat de punkter som det är bra att tänka på införbadrumsrenoveringen.


Vid planering av badrummet:

 • Värmegolv är skönt att ha i badrummet. Det finns elektriska och vattenburna system.
 • Fundera på var i badrummet du behöver dra el för belysning, handukstork och övriga uttag.
 • Golvbrunnar äldre än från 1990 måste bytas ut. Ta reda på hur gammal din brunn är. Väggnära golvbrunnar har på senare år blivit alltmer populärt. Tänk dock på att de begränsar urvalet av tätskikt och golv- brunn eftersom endast vissa kombinationer av tätskikt/vägg nära golvbrunn är godkända. Rådgör med din plattsättare.
 • Renoveringen kan vara ett bra tillfälle att uppgradera ventilationen. Rådgör med din hantverkare.
 • Även rördragningen måste kanske anpassas till dagens standard. Gamla rör och kopplingar kan behöva bytas ut.
 • Planera var du ska sätta upp saker på väggarna. Alla infästningar i utrymmet skall göras i fast konstruktion. Där är det lämpligt att plattsättaren kortlar (monterar korta reglar mellan de långa reglarna).
 • River du ett gammalt badrum från 1980 och tidigare kan fäst-/ fogmassan innehålla asbest (vanligast förekommande 1960-70). Detta kan kontrolleras genom att en bit kakel med fix och fog på skickas in till ett analysföretag. Varje prov kostar ca 550-650 kr.
 • Släpljus (ljus utefter vägg) framhäver fogar och ojämnheter i kakelplattor. Tänk därför på att inte montera ljuskällor alldeles intill väggen.


Vid offertförfrågan/upphandling:

 • För att du ska bli riktigt nöjd med ditt badrum så är det viktigt att entreprenören har samma bild av slutresultatet som du har. Bifoga gärna en lista med allt som ska göras vid offertförfrågan och för sedan en dialog omkring alla detaljer. Om någon av de tillfrågade ställer frågor om utförandet – skriv då in även de nya uppgifterna i underlaget vid offertförfrågan till övriga entreprenörer. Det är viktigt att alla får samma underlag för att du ska kunna göra en korrekt jämförelse av priset.
 • Den billigaste offerten är inte nödvändigtvis den bästa utan det är viktigt att få en utförlig specifikation på vad som verkligen ingår. Om jobbet ska göras på löpande räkning är det bra att begära ett cirkapris - detta får sedan inte överskridas med mer än 15%.
 • Det är viktigt att anlita ett plattsättningsföretag som är behörigt enligt Byggkeramikrådets regler (BBV), och att även den hantverkare som utför arbetet är behörig och har en legitimation utfärdad av Byggkeramikrådet. Här på vår hemsida finns en lista över behöriga företag och där kan du också läsa om vad behörigheten innebär. Om leverantören är den som i sin tur anlitar underleverantörer (elinstallatör, VVS-montör m.fl.), kontrollera då att även de är behöriga hos sina respektive branschorganisationer så att du får en korrekt dokumentation av hela arbetet.
 • För att undvika alla typer av missförstånd upprättar du ett skriftligt avtal, gärna ett så kallat hantverkarformulär, tillsammans med entreprenören som då ansvarar för att arbetet utförs fackmässigt och enligt branschreglerna (BBV). Viktigt att detta görs innan arbetet påbörjas. Hantverkarformuläret finns att hämta under rubriken ”Ladda ner” här ovanför.


Vid inköp av kakel, klinker och övrigt material
Det är inte helt ovanligt att kakelentreprenören gör inköpen förrenoveringen men eftersom det troligtvis är du som väljer materialet, kan det vara bra att känna till nedanstående.

 • Stora plattor kan vara besvärliga att lägga med fall. En lösning när man har valt stora plattor kan vara att övergå till mindre plattor närmast brunnen. Rådgör med din plattsättare.
 • Ljusa fogar på golv kan bli mörkare efter en tids användning. För att behålla ursprunglig färg bör fogen därför rengöras med jämna mellanrum. Beställ eller ladda gärna ner vår broschyr ”Skötsel av kakel och klinker”.


Efter avslutat arbete

 • När badrummet är renoverat får du ett kvalitetsdokument av entreprenören. Det är beviset på att arbetet är gjort enligt Byggkeramikrådets regler och därmed uppfyller myndighets- kraven. Detta ska sparas i minst 10 år och lämnas över till eventuell ny ägare av fastigheten. Tillsammans med kvalitets- dokumentet får du också monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet som använts.
 • För att inte förstöra tätskiktet så rekommenderar vi att du limmar upp badrumstillbehören istället för att punktera tätskiktet med skruvar. Det finns numera ett stort sortiment badrumstillbehör som kan limmas. Nödvändiga skruvinfästningar bör göras av en fackman.


När ditt badrum är renoverat är det viktigt att veta hur du bäst tar hand om det. Utforska våra tips för att bevara skönheten i ditt kakel och klinker över tid. Vår målsättning är att ge dig inte bara fantastiska badrumslösningar, utan också den kunskap du behöver för att bevara och njuta av dem över tid. Låt oss hjälpa dig att göra ditt badrumsprojekt så framgångsrikt som möjligt.

Om du vill lära dig mer om tekniken kring en badrumsrenoveringkan du ladda ner BBV – Byggkeramikrådets branschregler förkakel och klinker i våtrum.

Lycka till med ditt nya badrum!